SIMPLE 

Samodzielnie skomponuj swój wymarzony stół 
http://clovehmatelier.com/blog/skomponuj-stół-swoich-marzeń-samodzielnie

KARA - KUM

Wiekowy dąb na stalowej czarnej podstawie
http://clovehmatelier.com/blog/kara-kum-stół-dębowy