Polityka

POLITYKA PRYWATNOŚCI CLOVE HM ATELIER

Polityka prywatności strony CLOVE HM Atelier - Łukasz Ratajczak z siedzibą w Berlinie, biuro organizacyjne Wojcieszyce woj. lubuskie.

Informacje ogólne:

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług zakupu stołów i innych przedmiotów ze starego drewna realizowanych przez CLOVE HM Atelier.

2. Administratorem danych osobowych zawartych na stronie jest :

CLOVE HM Atelier - Łukasz Ratajczak z siedzibą w Berlinie Fritzi - Massary str 13, 12 057 Berlin, biuro organizacyjne ul. Wspólna 18, 66-415 Wojcieszyce, woj.lubuskie NIP: 45 703 269 860;

3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także innych aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

5. CLOVE HM Atelier realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].

6. CLOVE HM Atelier zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika, dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.

7. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

8. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

9. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności CLOVE HM Atelier, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszej strony internetowej. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
10. Na stronie clovehmatelier.com mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Te strony internetowe działają niezależnie od CLOVE HM Atelier i nie są w żaden sposób nadzorowane przez CLOVE HM Atelier. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji - nasze dane znaleźć można w zakładce - KONTAKT.