Wersje językowe
Reklamacje i zwroty

Prawo odstąpienia od umowy

 

 1. Kupujący, który jest konsumentem, tj. osobą fizyczną dokonującą zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, dokonując zakupu zindywidualizowanego towaru w Sklepie CLOVE zgodnie z Ustawą o prawach konsumenckich (art. 38 pkt. 3) nie ma możliwości odstąpić od zakupu Towaru zakupionego na odległość. Wszystkie Towary sprzedawane przez Sklep CLOVE są towarami zindywidualizowanymi, robionymi niestandartowo, rękodziełem, które są niepowtarzalne, są towarami indywidualnymi.
 2. Wyjątkiem są gotowe produkty oferowane w Sklepie CLOVE. W takim wypadku Klient, na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego może odstąpić od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny.
 3. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy. 
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient składa drogą elektroniczną na adres clovehmatelier@gmail.com.
 5. Klient odsyła przedmiot umowy, od której odstąpił, na własny koszt i ryzyko. 
 6. Zwrócony przedmiot umowy powinien być w stanie nienaruszonym. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy.
 7. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Klienta zwróci dokonane przez niego płatności,  Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem.

 

Reklamacje

 1. Kupujący, który jest konsumentem, tj. osobą fizyczną dokonującą zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, dokonując zakupu zindywidualizowanego towaru w Sklepie CLOVE zgodnie z Ustawą o prawach konsumenckich (art. 38 pkt.3) nie ma możliwości reklamować zakupionego Towaru. 
 2. Towary sprzedawane przez Sklep CLOVE są towarami zindywidualizowanymi, robionymi niestandartowo, rękodziełem, które są niepowtarzalne, są towarami indywidualnymi.

 

Rękojmia

 1. Towary sprzedawane przez Sklep CLOVE są towarami zindywidualizowanymi, robionymi niestandartowo, rękodziełem, które są niepowtarzalne,  są towarami indywidualnymi.
 2. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Kupującego na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady fizyczne (rękojmia). 
 3. W przypadku umowy z Klientem jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy.
 4. Klient jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może: 
 1. złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny; 
 2. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy; chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. 
 3. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna. 
 4. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia   do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. 
 5. Roszczenie Klienta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. 
 6. Sprzedający nie odpowiada za: 
 1. wady powstałe na skutek okoliczności niezależnych od Sprzedającego; 
 2. wady wynikające z nieodpowiedniego użytkowania, utrzymania i konserwacji; 
 3. uszkodzenia i wady wynikające z prób przeróbek wykonanych przez Klienta; 
 4. uszkodzenia powstałe na skutek nieodpowiedniego usytuowania produktu (na niewypoziomowanym podłożu, w bezpośrednim sąsiedztwie elementów grzewczych); 
 5. uszkodzenia spowodowane stosowaniem środków chemicznych; 
 6. uszkodzenia i odkształcenia spowodowane ustawianiem bezpośrednio na powierzchni stołu gorących, zimnych lub ciężkich przedmiotów; 
 7. uszkodzenia powstałe na skutek długotrwałego kontaktu z wodą; 
 8. uszkodzenia spowodowane nieodpowiednim transportem przez samego klienta, jak również firmę kurierską (w przypadku uszkodzenia przez firmę kurierską należy wypełnić z kurierem raport); 
 9. uszkodzenia i wady, z którymi klient zapoznał się przy zakupie produktu; 
 10. zmiany wynikające z codziennego użytku; 
 11. naturalne zmiany w strukturze drewna oraz jego kolorystyce; 
 12. naturalne anatomiczne elementy struktury drewna (twardziel, biel, promienie, słoje, sęki, spękania i inne); 
 13. zaprawki, ubytki świadczące o stylizacji mebla przez Sprzedającego,, łączenia elementów składowych lub wynikających z charakteru mebla robionego ręcznie; 
 14. naturalne ubytki.

 

Gwarancja

 1. Towar sprzedawany przez Sklep CLOVE jest towarem zindywidualizowanymi, robionym niestandartowo, rękodziełem, którego nie powtórzymy, jest towarem indywidualnym.
 2. Udzielamy gwarancji producenta wynoszącej 24 miesiące od dostarczenia Towaru.
 3. Gwarancja obejmuje uszkodzenia związane łączeniem, klejeniem blatu. 
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl